Teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider kuruluş olan ALC Group, toplum ve çevreye karşı sorumluluklarının bilinciyle, müşterilerine en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri sunarak, ülke ekonomisi-ne katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışımız; işletmemizde çalışanların aktif katılımıyla, tüm faali-yetleri sürekli iyileştirerek, müşterilerimiz ve toplumu memnun ederek kârlılığa ulaşmaktır.

Kalite yönetimimizin temel ilkeleri;

  • Müşteri ve vatandaş odaklı,
  • Sürekli geliştirme ve yenilik düşüncesine dayanan,
  • Takım çalışması ve katılımı öneren,
  • İnsana saygı, güven ve yetki dağılımını savunan,
  • Sürekli öğrenme süreci şeklindedir.

ALC Group olarak 2005 yılından itibaren oluşan bilgi birikimimizle, birlikte yaşadığımız çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek, ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizi memnun etmenin gayreti içinde, ARGE çalışmalarıyla sürekli geliştirme ve yenilik peşinde olduk.

Kalite Yönetim Sistemi

İşletmemiz dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek uygulamakta. ISO (International Organization for Standardization) 1947 yılında Cenevre’de (İsviçre) kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere büyük oranda katkılar sağlayan Uluslararası Standartlar Organizasyonu bunlardan biridir.

İşletmemiz ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde üretim ve hizmetteki tüm aşamaları belirleyerek işletmenin kullanma kılavuzunu oluşturdu. Kalite Yönetim Sistemi’yle her defasında aynı başarılı sonuçları almayı hedefliyoruz.

ISO 9001:2015 belgemiz kuruluşumuzun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş yönetim siste-mine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğunu ve dolayısı ile kuruluşumuzun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin güvencesini belirlemekte. Belgemiz kuruluşumuzun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini göstermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

ALC Group’ta 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği kanunu ve mevzuatları uygulanmaktadır. Bu sayede çalışanlarımızın motivasyonu artırılmakta, iş kazaları engellenmekte, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybı azalmakta, sosyal sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz için saygınlığımız artmakta, firmamız imaj kazanarak her geçen gün büyümektedir.

Çevre Yönetim Sistemi

ALC Group’ta 2872 sayılı Çevre Kanunu ve mevzuatları uygulanmaktadır. Dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı bir gerçektir. Ürün ve faaliyetlerin çevre etkileri ise yerel ve bölgesel kalmayıp tüm dünyayı etkilemektedir. Gelecek nesle yaşanılır bir çevre bırakabilmek için hava, su, toprak, tabii kaynaklar, bitki ve hayvan topluluğu ile insanları rahatsız etmeyecek şekilde üretim yapmaktayız. Çevreye zarar vermeden üretim yaparak sektör ve dünyaya örnek olmaktayız.