ALC Group İzmir

Çağdaş işletim ve yönetim yaklaşımları doğrultusunda sunduğumuz hizmetin kalitesini, hedeflerimiz doğrultusunda sürekli ölçüp iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Şirketimizin ekonomik gücünü arttıracak, mali ve insan kaynaklarını hedefler doğrultusunda en etkin ve verimli şekilde kullanmak, sürekli gelişen ve değişen iş dünyasında daha da etkin olmak ve geleceğe hazırlanmak için araştırma ve planlamalarımıza büyük önem ve ağırlık veriyoruz.

Şirketimizin her kademesindeki personelin sahip olduğu bilgi birikimi ve ileri teknoloji deneyimi ve özellikle proje yönetimi konusundaki tecrübemiz şirketimizin geleceği açısından en büyük güvencemizdir. Diğer taraftan sahip olduğumuz makine-ekipman ve teçhizat en ileri teknolojinin kullanılarak yüksek kalitede iş üretilmesi açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Başarı sadece hayatınızda neler başardığınızla ilgili değildir. Bu, başkalarına ne yapmaları için ilham verdiğinizle ilgilidir.

– ALC Group –

DEĞERLERİMİZ

İnsanı merkeze alan bir anlayışla büyüyor, bu anlayış çerçevesinde şekillendirdiğimiz yol haritamızla ülkemize değer katmak için çalışıyoruz, üretiyoruz.

Değerlerimiz

Sadakat

Ülkemize, yasalara, şirketimize, ekibimize, müşterilerimize ve markalarımıza sadakatle çalışır, sahipleniriz.

Adalet

Sadece kendi çıkarlarımız için değil, karşılıklı ve azami fayda için ölçülü ve temiz bir kazanç üzerine çalışmayı, helal ve meşru dairede kalmayı benimseriz.

Güvenilirlik

Bir vekil ve danışman olarak temas kurduğumuz herkese önce güven verir, sonra güvenilir kalır; daima güvenle hatırlanırız. Ardımızda her zaman iyi bir iz bırakırız.

Çalışkanlık

Sektörümüze kattığımız en temel değer çok çalışarak paydaşlarımıza her alanda kaliteli ve hızlı hizmet vermektir. İşimize odaklanır, zamanında bitirir, çalışkanlığımızla farklılaşırız.

Rehberlik

Sınai haklar konusunda danışman, yasalar önünde vekil olarak, katma değer üretme ve müşterilerimize fayda sağlama konusunda her zaman doğruyu ve iyiyi salık veririz.

Saygı

Tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve tüketicilerimize, yani tüm insanlara; öte yandan çevreye ve hayata saygı duyarız, haklarını gözetmeye özen gösteririz.